Hur fungerar rotavdrag?

Alla svenskar vet väl idag att det finns något som heter rotavdrag, men vad betyder det och hur fungerar det?

ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Avdraget kom till för att stimulera byggmarknaden men också för att få bort svartjobbet inom branschen.

Rotavdrag är en skattereduktion som omfattar tjänster inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det innebär att du får göra max 30% avdrag på arbetskostnaden när du anlitar någon för de tjänster som omfattas av ROT. Det är enbart privatpersoner som kan använda rotavdraget. Du får INTE göra avdrag för materialkostnader, endast arbetskostnader.

Du kan dra av max 50 000 kr per år för ROT. Bor du tillsammans med en person som har rätt till rotavdrag kan ni göra avdrag för 50 000 kr var.

Summan per år gäller rut- och rotavdrag tillsammans. Läs mer om RUT här >>

När du vill använda rotavdraget behöver du inte göra något själv. Den som utför arbetet gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. Utföraren begär sedan en utbetalning från Skatteverket. Om utbetalningen blir beviljad fylls beloppet på i din inkomstdeklaration.

Vilka kan göra rotavdrag?

Det finns olika villkor som måste uppfyllas för att du ska få göra ROT-avdrag. Ta reda på vad som gäller innan du bokar hantverkare. Det är inte så kul att upptäcka i efterhand att arbetet du trott skulle omfattas av ROT, inte gör det.

Arbetet ska göras i ett hus, en bostadsrätt eller lägenhet som du äger och bor i

  • Du måste vara ägare till bostaden under den period som arbetet görs.
  • Du måste bo i bostaden där arbetet utförs. Inga andra än du själv, din partner, dina hemmavarande barn eller förälder får bo i bostaden.
  • Om du har ett småhus som är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa huset till dess nyskick.
  • I en bostadsrätt får du bara göra rotavdrag för det arbete som utförs inne i bostaden.

Ta reda på om arbetet ger rätt till rotavdrag

Du och det företag som utför arbetet har gemensamt ansvar att kontrollera om arbetet ger rätt till rotavdrag. Reglerna är olika för småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. Det går INTE att få rotavdrag för att bygga ett nytt hus.

Ta reda på om du som tänker utnyttja ROT har rätt till rotavdrag

  • Du måste fylla minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
  • Du måste bo i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90% av din totala inkomst.
  • Du måste betala arbetet innan årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration nästkommande år.
  • Du måste ha rotavdrag kvar att utnyttja
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna dra av för rotarbete.

Vem får utföra arbetet?

Ska arbetet göras i Sverige måste företagaren ha F-skatt. Du kan även anlita en privatperson. Om företaget du anlitar är registrerat utomlands och arbetet görs utanför Sverige krävs inte svensk F-skatt. Motsvarande krav måste då istället vara uppfyllda i hemlandet.

Företaget eller den privatperson som utför arbetet får inte vara släkt med dig.

Du kan läsa mer om rut- och rotavdrag på Skatteverkets hemsida >>

Källa: Skatteverket