Elstöd

Allmänt Ekonomi

I dagarna står det mycket om det elstöd som privatpersoner i Sverige får.  I dagsläget gäller elstödet för elanvändare i område 3 och 4. Elområde 3 går från Idretrakten, ner strax ovanför Orsa och ut till Gävle. De som bor söder om denna gräns kommer att få elstöd.

Elstödet börjar betalas ut den 20 februari

Det kommer ta några dagar innan alla fått sitt elstöd, eftersom det tar några bankdagar innan du har pengarna på ditt konto.

Det är försäkringskassan som kommer att betala ut stödet. Den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 kommer att få elstödet till sig.

Hur fungerar elstödet?

Elprisstödet gäller alltså elkunder i elområde 3 och 4 i Sverige.

Elprisstödet är baserat på hushållets förbrukning mellan oktober 2021 och september 2022. Regeringen har satt 17 november som brytpunkt och det är den person står på avtalet som får pengarna oavsett om bostaden bytt ägare.

Privatpersoner behöver inte göra någon ansökan för att få elstödet. Men företag får vänta lite till. Något datum för utbetalning till företag är ännu inte satt.

Hur mycket får jag?

Hur mycket pengar du får i elprisstöd är beror på förbrukningen och vilket elområde du tillhör. Som sagt får inte elområde 1 och 2 (Norra Sverige) något elstöd i denna omgången. Detta beror på att elkostnaden i dessa områden inte varit så höga.

Om du bor i elområde 3 (Dalarna – Gävle och söderut till delar av Halland och Småland) får 50 öre per kWh under oktober 21 till september 22.

Bor du i elområde 4 (Delar av Halland och Småland och söderut) får du 79 öre per kWH.

Nya elstödet 2023

I januari 2023 beslutade man också om ett nytt elstöd som gäller hela Sverige, även område 1 och 2. Svenska hushåll ska bli kompenserade för sina elkostnader under november och december 2022

Det är under behandling nu och när det planeras att betalas ut är ännu inte klart.