Om aktier och aktiehandel

Att bli ägare till aktier innebär att man blir delägare i ett aktiebolag. Alla som äger aktier i det specifika aktiebolaget äger bolaget tillsammans. En aktie är således en ägarandel av ett företag.

Att ett företag vill sälja sina aktier beror ofta på att aktierna är ett sätt att finansiera företaget. Företaget får bara in pengar via aktierna när dessa säljs för första gången – dvs när de börsnoteras. Därefter påverkar bara aktiehandeln hur högt bolaget värderas och kan då ge möjlighet till att låna pengar.

När du köper en aktie blir du alltså delägare i bolaget och har därmed rätt att ta del av vinst som skapas i företaget. Detta kan ske på två olika sätt, antingen genom att du tar del av bolagets utdelning eller att du säljer aktien till en högre kurs än du köpte den för.

På kort sikt kan aktiekursen påverkas av många olika faktorer och därför svänga kraftigt. På lång sikt brukar bolagets tillväxt och aktiekursen gå hand i hand.

Investera i aktier

När du ska börja investera i aktier är det viktigt att välja bolag som du tror kommer att gå bra i framtiden. Det finns massor av sajter som kan ge tips om företag och aktier de tror är värda att investera i. Studera material som finns om företaget för att kunna bestämma dig för att investera i det företaget.

Det finns olika typer av aktier, A, B och C. Skillnaden på dessa aktier är t ex hur mycket rösträtt du har på bolagsstämman. Vanligtvis har du fler röster på bolagsstämman om du äger A-aktier. Däremot brukar utdelningen vid vinst inte skilja sig åt mellan de olika aktietyperna.

Aktiehandel sker elektroniskt på olika börser och handelsplatser. Du måste göra dina investeringar via börsens medlemmar som kan vara banker, fondkommissionärer eller mäklarfirmor. Många erbjuder internettjänster för din aktiehandel.

Innan du börjar handla med aktier är det viktigt att du har den kunskap som behövs. Det finns många sajter som lär ut det du behöver, t ex så har Avanza en bra aktieskola.