Hjälp med deklaration

Okategoriserade

Bara ordet ”deklaration” kan framkalla ångest hos vissa personer, jag själv hörde till den kategorin förr när jag hade företag. Men till slut tog jag hjälp med deklaration av mitt företag och då försvann i alla fall en del av min ångest. Att ta hjälp med din deklaration är helt klart värt vartenda öre! Varför ska du sitta med deklarationen själv om du nu kanske varken har tid eller kunskap om det och det därför tar ännu mer tid i anspråk? Det är inte särskilt kostsamt att ta hjälp av en redovisningsekonom och så väl värt pengarna.

Deklaration av dödsbo

Vad händer om någon närstående går bort och lämnar efter sig ett dödsbo? Du kan deklarera ett dödsbo via Skatteverkets hemsida men du kan så klart även ta hjälp här vilket jag skulle rekommendera då det kan vara svårt att få till allt rätt. Men om du nu tänker ta hand om deklarationen av dödsboet på egen hand så måste du först ansöka om att bli något som heter ”deklarationsombud” och det finns en blankett på Skatteverkets hemsida som heter just ”Deklarationsombud för dödsbo”. Fyll i och skicka in så fort du har möjlighet.

Vem är dödsbodelägare?

Den som är så kallad dödsbodelägare kan vara efterlevande make, sambo, registrerad partner, arvingar eller universella testamentstagare. Vem är det som har rätt att skriva under blanketten för deklaration av dödsbo? För det första ska blanketten ”Inkomstdeklaration 1” användas för deklarering av dödsboet. Grundregeln för underskrift är att ALLA dödsbodelägare ska skriva under blanketten innan den skickas in. Men, om alla dödsbodelägare enas om (godkänner) att det räcker med att en person skriver under så är detta nog det enklaste sättet. Finns det en testamentsexekutor så ska den personen skriva under istället för dödsbodelägare. Ifall en boutredningsman har förvaltat dödsboet ska den personen skriva under istället för dödsbodelägare.