Senaste nytt från Konjunkturinstitutet

Den 18 december släppte Konjunkturinstitutet en konjunkturprognos för åren framöver. Efter flera år av högkonjunktur ser vi nu en avmattning av den svenska ekonomin säger KI. Prognosen säger att BNP-tillväxten inte kommer att vara lika stor som föregående år. Arbetslösheten förväntas också stiga något för att hamna på 7,4 procent under 2021 jämfört med 6,8 […]

Continue Reading