Elstöd

I dagarna står det mycket om det elstöd som privatpersoner i Sverige får.  I dagsläget gäller elstödet för elanvändare i område 3 och 4. Elområde 3 går från Idretrakten, ner strax ovanför Orsa och ut till Gävle. De som bor söder om denna gräns kommer att få elstöd. Elstödet börjar betalas ut den 20 februari […]

Continue Reading

Senaste nytt från Konjunkturinstitutet

Den 18 december släppte Konjunkturinstitutet en konjunkturprognos för åren framöver. Efter flera år av högkonjunktur ser vi nu en avmattning av den svenska ekonomin säger KI. Prognosen säger att BNP-tillväxten inte kommer att vara lika stor som föregående år. Arbetslösheten förväntas också stiga något för att hamna på 7,4 procent under 2021 jämfört med 6,8 […]

Continue Reading