Elstöd

I dagarna står det mycket om det elstöd som privatpersoner i Sverige får.  I dagsläget gäller elstödet för elanvändare i område 3 och 4. Elområde 3 går från Idretrakten, ner strax ovanför Orsa och ut till Gävle. De som bor söder om denna gräns kommer att få elstöd. Elstödet börjar betalas ut den 20 februari […]

Continue Reading