Sveriges BNP rasar i coronapandemins spår

Ekonomi

Sveriges BNP har gått ned med 8,6 % jämfört med förra kvartalet. Tappet är historiskt stort men om man jämför med andra europeiska länder så står vi oss ganska bra ändå. Sämst har det gått för Spanien, vars BNP krympt med över 18%. Även Frankrike och Italien har minskat med 13,8 respektive 12,4 procent.

Nedgången av vårt BNP beror på fallande export och minskad konsumtion på grund av corona. Vi har inte rört oss lika mycket och därför inte heller konsumerat lika mycket under den här perioden. Sverige är också mycket exportberoende och när andra länder stänger ner totalt så har vi heller inte kunnat exportera så mycket.

Magdalena Andersson säger att det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av pandemin kommer att se ut och hur den påverka ekonomin. Arbetslösheten låg på 9,3 procent i juni och den fortsätter att öka.

Det finns även en del ekonomiska ljuspunkter i nuläget. Konkurserna har nu blivit färre, försäljningen i detaljhandeln har ökat och även import och export har ökat. Men osäkerheten är stor och om vi drabbas av en större uppgång av viruset igen kan det ekonomiska läget snabbt förvärras igen.

Konjunkturinstitutet gjorde en prognos i juni och enligt denna kan Sveriges BNP återhämta sig under slutet av 2021. Men om detta sker beror mycket på hur pandemin utvecklar sig. Och det är inte bara läget i Sverige som påverkar oss, utan till stor del är vi beroende av att andra länder öppnar upp så att vi kan exportera varor i samma omfattning som förut.