Elstöd

I dagarna står det mycket om det elstöd som privatpersoner i Sverige får.  I dagsläget gäller elstödet för elanvändare i område 3 och 4. Elområde 3 går från Idretrakten, ner strax ovanför Orsa och ut till Gävle. De som bor söder om denna gräns kommer att få elstöd. Elstödet börjar betalas ut den 20 februari […]

Continue Reading

Hjälp med deklaration

Bara ordet ”deklaration” kan framkalla ångest hos vissa personer, jag själv hörde till den kategorin förr när jag hade företag. Men till slut tog jag hjälp med deklaration av mitt företag och då försvann i alla fall en del av min ångest. Att ta hjälp med din deklaration är helt klart värt vartenda öre! Varför […]

Continue Reading

Börsoro i Coronavirusets spår

Oron på börsen verkar inte stanna av och många experter tror att det kan bli ännu mer nedgångar innan det kan vända uppåt igen. Men rådet är som många gånger tidigare att sitta lugnt i båten och inte göra några förhastade försäljningar av sina aktier. Förr eller senare kommer Coronapandemin att ebba ut och då […]

Continue Reading

Senaste nytt från Konjunkturinstitutet

Den 18 december släppte Konjunkturinstitutet en konjunkturprognos för åren framöver. Efter flera år av högkonjunktur ser vi nu en avmattning av den svenska ekonomin säger KI. Prognosen säger att BNP-tillväxten inte kommer att vara lika stor som föregående år. Arbetslösheten förväntas också stiga något för att hamna på 7,4 procent under 2021 jämfört med 6,8 […]

Continue Reading