Senaste nytt från Konjunkturinstitutet

Allmänt

Den 18 december släppte Konjunkturinstitutet en konjunkturprognos för åren framöver. Efter flera år av högkonjunktur ser vi nu en avmattning av den svenska ekonomin säger KI.

Prognosen säger att BNP-tillväxten inte kommer att vara lika stor som föregående år. Arbetslösheten förväntas också stiga något för att hamna på 7,4 procent under 2021 jämfört med 6,8 procent under 2019.

Riksbanken inflationsmål på två procent kommer inte att nås. KIsäger att inflationen kommer att stanna på 1,7 procent under 2020 och 1,4 procent under 2021.

Om en lågkonjunktur skulle inträffa finns det utrymme för regeringen att göra satsningar för att stimulera ekonomin. Men då krävs det åtstramningar i ekonomin längre fram.

Konjunkturinstitutets prognos är gjord utifrån antaganden att brexit sker under ordnade former och att den internationella handelskonflikten inte utökas mer. Skulle de ha tagit fel på dessa punkter så kan det betyda att Sverige går in i en djupare lågkonjunktur.

Du kan läsa Konjunkturinstitutets rapport här >> https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2019-12-18-arbetslosheten-stiger-och-inflationen-blir-tydligt-lagre-an-riksbankens-mal.html